Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vaše osobní údaje chráníme.

„chytrý“ adaptivní obvaz

Vážení a milí zákazníci !

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

 

ENLUXTRA – První „chytrý“ adaptivní obvaz na rány:

 

Rána je složitý a dynamický proces. Stav rány se neustále mění.

Na suché rány je zapotřebí hydratující krytí, aby rána nepřeschla.

Pokud se v ráně vyskytuje exsudát, je nutné použít krytí absorpční. 

Díky tomu se na trhu nabízí stovky různých názvů obvazových krytí – pro různé typy a stavy ran.

 Ve skutečnosti rány ale nejsou jednotného typu – neustále se nepředvídatelně vyvíjejí, a v důsledku výše popsaného postupu léčení je tedy jejich hojení velmi obtížné. Například pokud pacient s diabetickým vředem poruší svoji dietu, během jedné hodiny dojde k radikální změně rány – původně suchá rána se přemění v secernující vlhkou ránu a původní obvaz již buď nesplňuje svoji funkci, nebo (k čemuž dochází častěji) dokonce procesu hojení škodí, a zhoršuje stav rány. V současné době se lékaři snaží odhadnout, jak se rána bude chovat v nejbližších několika hodinách, aby byli schopni ji úspěšně léčit. Úspěch léčby tedy záleží na úspěchu odhadu daného lékaře, a ne na objektivních symptomech rány.

 enlux struct

Nabízejí se jediné možné řešení tohoto problému:

Použití „chytrého“ materiálu, který se bude přizpůsobovat měnícímu se stavu rány.

Přesně toto dokažé ENLUXTRA