Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vaše osobní údaje chráníme.

Krytí

Krytí Enluxtra dokáže vyléčit kteroukoliv ránu.         

foto 1449113118

Efektivita krytí je potvrzena 

desetiletou klinickou praxi.

Enluxtra má certifikát EU od roku 2017.

Notifikovano na území ČR  v roce 2018.

Od září 2020 je v úhradovém seznamu SÚKL,

 placeno pojišťovnami v ČR. 

 

Krytí Enluxtra je dobré tím, že

 • snižuje bolesti
 • léčí rány všeho druhu
 • léčí rány ve všech stádiích
 • léčí rány rychle a snadno
 • neinvazivně čistí rány

 

Při léčení se bude vyskytovát míň

 • komplikací u pacientů
  • dlouhodobého neúspěchu
  • chirurgických zásahů 
  • použití antibiotik
  • drahých enzymů
 • chyb v léčeni
 • převazů
  • nákladů 

 

 

Krytí Enluxtra - v čem je unikátní:

1. Jediné krytí ze samoadaptivního materiálu a

přizpůsobuje se stavu rány, a tímto efektivně napomáhá hojení.

2. Krytí Enluxtra má největší absorpční schopnost ,

vstřebává až stovky gramů exsudátu, udržuje ho v sobě, dokonce i pod tlakem .

3. Krytí chemicky svazuje v sobě odsáváný exsudát.

Vytváří tak neprodyšnou bariéru pro bakterie. Zabraňuje infikování rány.

Enlux bakter NEW 

 O léčení ran

Rána se neustále mění. Dnes pro každý stav rány se používá jiný obvazový materiál. Na suché rány se používa hydratující krytí a na rány exsudujicí se používa krytí absorpční. 

Proto existují stovky různých druhů krytí! Pro lékaře je velmi těžké se v tom vyznat. Jěště těžší je to správně použit.

 

Ale  ENLUXTRA jako jediná funguje jinak 

ENLUXTRA vnímá potřeby rány a chová se v souladu s nimi. 

Pokud rána nebo dokonce její část změní svůj stav,

krytí automatickylokálně změní svou funkci v této oblasti. 

prispusob new 176kb

 

Když začne suchá/granulační část rány neočekávaně exudovat, krytí v této oblasti přepne svou lokální funkci z hydratace na absorpci. Zatímco ostatní oblasti krytí pokračují v hydrataci suchých částí rány. Když rána přestane exudovat, místní funkce se vrátí do hydratace. 

 _____________

 

Popišeme krátce proces léčení běžnými obvazy, nabízenými na trhu. Když pacient s diabetickým vředem poruší dietu, během hodiny dojde k radikální změně. Původně suchá rána se přemění ve vlhkou. A původní obvaz již bude procesu hojení škodit. Toto nutí lékaře ke snaze odhadnout, jak se rána bude chovat. Úspěch léčby tedy záleží na úspěchu  "odhadu".

My jsme nabídli jedině možne řešení tohoto problému!

Použití „chytrého“ materiálu,

který se bude přizpůsobovat

měnícímu se stavu rány.

 

Naše KNOW HOW je samoadaptyvní krytí , Smart Self-Adaptive Dressing.

 

ENLUXTRA je první a jediné samoregulační superabsorpční krytí

Obvaz využívá patentované inteligentní polymery 

ENLUXTRA byla vyvinuta jako léčebný nástroj s cílem zjednodušit  matoucí proces ve výběru léčby, aby se zdravotníci mohli zaměřit na další důležité aspekty hojení ran. 

Patentovaná technologie ENLUXTRA se průběžně monitoruje a neutralizuje faktory, které mohou být překážkou hojení ran.

 

Jak probíhá léčení rány Enluxtrou

Léčba ran se skládá z několika stejně významných procesů. Jedná se o výživu a hydrataci pacienta, léčbu souvisejících patologických stavů, odlehčování ran a samozřejmě péči o ránu samotnou. Léčba ran je ale často komplikovaná různorodým charakterem rány v různých jejích částech a rychle se měnícími podmínkami v ráně.

Enluxtra návod11 

Rány jsou nerovnoměrné a neustále se měnící objekty. 

Každá rána má přirozeně různé měnící se oblasti,

které vyžadují jinou dynamicky se měnící péči. 

Enluxtra návod12

ENLUXTRA je schopna vnímat potřeby rány a chovat se v souladu s nimi. 

Pokud rána nebo dokonce její část změní svůj stav, v ten okamžik náš obvaz automaticky změní svou funkci lokálně v této konkrétní oblasti. 

Enluxtra návod13

 • Pokud z nějakého důvodu začne suchá / granulační část rány neočekávaně hnisat, obvaz v této oblasti přepne svou lokální funkci z hydratační na absorpční. Zatímco všechny ostatní oblasti obvazu pokračují v hydrataci suchých části rány. 
 • Pokud rána přestane hnisat, místní funkce obvazu se vrátí zpět do hydratace. 
 • Enluxtra návod9
 • S touto technologií nikdy nedojde k maceraci a vysýchání kuže.
 • Kromě toho Enluxtra nepřetržitě čiští ránu . To je podporováno udržitelným vlhkým léčebným prostředím a schopnosti Enluxtra očišťovát ránu od všech škodlivých produktů. Enluxtra pomáhá rychle zmírnit zánět a urychlit proces hojení ran.

 

Z ČEHO JE ENLUXTRA VYROBENA?

 • Enluxtra je vyrobena ze superabsorpčních syntetických polymerů, s přídaním hydrogelu a neaktivních biologicky inertních složek. 
 • Patentovaný návrh a  fyzikální vlastnosti syntetických chytrých polymerů  jsou podstatou funkce obvazu Enluxtra. Enluxtra je hypoalergenní přípravek bez latexu nebo aktivních léčiv v jeho složení. 

 

Enluxtra návod16

 

Absorpční schopnost

 

 Krytí Enluxtra má jedinečnou schopnost vstřebávání exsudatu

 

Vstřebávací schopnost dvou vrstev krytí bude ještě větší

Porovnání činnosti krytí Enluxtra s klassickým NPWT