Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vaše osobní údaje chráníme.

Krytí

Krytí Enluxtra dokáže vyléčit kteroukoliv ránu.         

foto 1449113118

Efektivita krytí je potvrzena 

desetiletou klinickou praxi.

Enluxtra má certifikát EU od roku 2017.

Notifikovano na území ČR  v roce 2018.

Od září 2020 je v úhradovém seznamu SÚKL,

 placeno pojišťovnami v ČR. 

 

Krytí Enluxtra je dobře tím že

 • snižuje bolesti
 • lečí rány všeho druhu
 • lečí rány ve všech stádiích
 • lečí rány rychle a snadno
 • neinvazivně čistí rány

 

Při lečení bude míň

 • komplikací u pacientů
  • dlouhodobého neúspěchu
  • chirurgických zásahů 
  • použití antibiotik
  • drahých enzymů
 • chyb v léčeni
 • převazů
  • nákladů 

 

 

Krytí Enluxtra - čím je unikátní:

1. Jediné krytí ze samo-adaptivního materiálu -

přizpůsobuje se stavu rány - a tímto efektivně napomáhá hojení.

2. Krytí Enluxtra má největší absorpční schopnost -

vstřebává až stovky gramu exsudátu, udržuje ho v sobě i pod tlakem .

3. Materiál krytí chemicky svazuje v sobě odsáváný exsudát.

Vytváří tak neprodyšnou bariéru pro bakterie. Zabrání infikování rány.

Enlux bakter NEW 

 O léčení ran

Rána se neustále mění. Dnes pro každý stav rány používá se jiný obvazový materiál. Na suché rány - hydratující krytí, na rány exsudujicí - krytí absorpční. 

Proto existují stovky ruzných krytí! Pro lékaře je velmi těžké se v tom vyznat. Jěště těžši se je spravně použit.

 

Ale  ENLUXTRA jako jediná funguje jinak 

ENLUXTRA vnímá potřeby rány a chová se v souladu s nimi. 

Pokud rána nebo dokonce její část změní svůj stav,

krytí automaticky změní svou funkci lokálně v této oblasti. 

prispusob new 176kb

 

Pokud začne suchá/granulační část rány neočekávaně exudovat,

kryti v této oblasti přepne svou lokální funkci z hydratace na absorpci,

zatímco ostatní oblasti kryti pokračují v hydrataci suchých částí rány. 

Pokud rána přestane exudovat místní funkce se vrátí do hydratace. 

 _____________

 

Když pacient s diabetickým vředem poruší dietu, během hodiny dojde k radikální změně – původně suchá rána se přemění ve vlhkou. A původní obvaz již bude procesu hojení škodít. Toto nutí lékaře ke snaze odhadnout, jak se rána bude chovat. Úspěch léčby tedy záleží na úspěchu  "odhadu".

Nabízejí se řešení tohoto problému:

Použití „chytrého“ materiálu,

který se bude přizpůsobovat

měnícímu se stavu rány.

 

Naše KNOW HOW - samo-adaptyvní krytí - Smart Self-Adaptive Dressing

 

ENLUXTRA -  - je první a jediné samoregulační superabsorpční krytí

Obvaz využívá patentované inteligentní polymery 

ENLUXTRA byla vyvinuta jako léčebný nástroj s cílem zjednodušit  matoucí výběrový proces, aby se zdravotníci mohli zaměřit na další důležité aspekty hojení ran. 

Patentovaná technologie ENLUXTRA se průběžně monitoruje a neutralizuje faktory, které mohou být překážkou hojení ran.

 

Jak probíhá léčení rány

Léčba ran se skládá z několika stejně významných komponentů. Jedná se o výživu a hydrataci pacienta, léčbu souvisejících patologických stavů, odlehčování ran a samozřejmě péče o ránu samotnou. Léčba ran je ale často komplikovaná například různorodým charakterem rány v různých jejích částech a rychle se měnícími podmínkami v ráně.

Enluxtra návod11 

Rány jsou nerovnoměrné a neustále se měnící objekty. 

Každá rána má přirozeně různé  měnící se oblasti,

které vyžadují jinou  dynamicky se měnící péči. 

Enluxtra návod12

ENLUXTRA je schopna vnímat potřebám rány a chovat se v souladu s nimi. 

Pokud rána nebo dokonce její část změní svůj stav při použitém Self-Adaptive dressingu,

obvaz automaticky a reverzibilně změní svou funkci  lokálně  v této konkrétní oblasti. 

Enluxtra návod13

 • Pokud z nějakého důvodu začne část suché / granulační rány neočekávaně vyzařovat, obvaz v této oblasti přepne svou lokální funkci z hydratace na absorpci, zatímco všechny ostatní oblasti obvazu pokračují v hydrataci suchých částí rány. 
 • Pokud rána přestane vyzařovat, místní funkce obvazu se vrátí zpět do hydratace. 
 • Enluxtra návod9
 • S touto technologií nikdy nedojde k maceraci a vysychání kuže.
 • Kromě toho Enluxtra nepřetržité čiští ránu   - je to podporovano udržitelným vlhkým léčebným prostředím a schopnosti Enluxtra evakuovat produkty přirozeného autolytického debridementu, Enluxtra pomáhá rychle snížit zánět a urychlit proces hojení ran.

 

Z ČEHO JE ENLUXTRA VYROBENA?

 • Enluxtra je vyrobena ze superabsorpčních syntetických polymerů,

přidaného hydrogelu a neaktivních biologicky inertních složek. 

 • Patentovaný návrh a  fyzikální vlastnosti syntetických  chytrych polymerů  jsou  jádrem funkce obvázu Enluxtra. 

Enluxtra je hypoalergenní přípravek bez latexu nebo aktivních léčiv v jeho složení. 

 

Enluxtra návod16

 

Absorpční schopnost

 

 Krytí Enluxtra - jedinečná schopnost vstřebávání exsudatu

 

Vstřebávací schopnost dvou vrstev krytí bude ještě větší

Krytí Enluxtra vs NPWT