Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vaše osobní údaje chráníme.

hluboké rány

 

Častá otázka: jak aplikovat krytí Enluxtra v případě hluboké rány, rány s dutinou nebo tunelem.

  

Příčiny a prevence
Častou příčinou rány s tunelem je infekce spodních tkání. Infekce mohou být kožního původu nebo z hlubších struktur, například kostí v případě osteomyelitidy. 

 

Léčba příčin těchto typů komplikací by měla být jednou z prvních priorit: léčba infekce, opatrné zacházení s pacientem. Je důležité správně zvednout pacienta s existující ranou, než používat tažné nebo tahové pohyby, abyste se vyhnut smykovým silám při přenosu pacienta nebo přemístění. Postarejte se o co největší odlehčení místa vzniku rány pro rychlejší hojení.

 

Zde je příklad typické rány s poddolováním. Enluxtra byla
použita k odstranění černého escharu, a bylo výzvou aplikovat Enluxtru na tuto ránu, ale byla uzspěšně vylečená.
Obrázek

 
 
Níže jsou popsány správné postupy
 
1.  !!!! VYPLNĚTE RANU SPRÁVNÝM
VYPLŇOVÝM MATERIÁLEM

Účelem vyplnění dutiny, tunelu,poddolování, sinusového traktu atd. je přenos exsudátu z rány do krytí Enluxtra (kde bude spolehlivě zajištěn). Je VELMI důležité, aby se zabránilo vzniku mrtvého prostoru (nezaplněne vyplňovym materialem časti dutiny), co muže způsobit další komplikace.
 
Jednou z kritických úvah je výběr produktu, který zachová své prenosové shopností i když je vlhký, aby mohl zůstavat v kontaktu jak s lužkem rány tak i s Enluxtrou. Jakýkoli výplňový materiál se nesmí zmenšovat ani zmršťovat.

Chybné použití podoného produktu často vede k maceraci, zápachu, zastavení hojení rány.

MĚLO BY SE VYHNOUT jakémukoli výplňovému materiálu z celulózových vláken (jako je alginát nebo Aquacel Ag nebo med alginát).
 
 
hluboká rána Enluxtra 1
 
Ošetřovatel musi vyplnit poddolované prostory, tunely nebo dutiny běžnou gázou nebo AMD gázou pomocí vatové tyčinky nebo podobného nástroje. Je důležité  tyto prostory nepřetěžovat, pouze lehce umístit gázu tak, aby dosáhla nejvzdálenějších bodů.
 
2. VYTVOŘTE kontaktní plochu gázy s krytím 
Vytáhněte koncový kus gázy a roztáhněte jej po okolí, abyste vytvořili tolik povrchové plochy, která se dotkne spodního povrchu obvazu Enluxtra. To pomůže při odvádění většího množství exsudátu z rány (včetně její poddolováných částí) při přenosu do krytí Enluxtra. Gázu rozprostřenou přes periwound (okolní kůže kolem rány) musí zcela zakrýt Enluxtra. Ujistěte se, že bude krytí odstraněno dříve, než drenáž dosáhne okraje obvazu.
 
3. ZABEZPEČTE ÚPLNÝ KONTAKT

Aplikujtekrytí Enluxtra a zajistěte, aby jeho spodní povrch byl V PLNÉM KONTAKTU s s výplňovým materiálem a všemi oblastmi rány, které nejsou pokryty gázou, zejménaokolní kůže kolem rány. To urychlí odstranění neživotně důležité tkáně z rány.
 
4.

Na začátku VYMĚNĚTE KRZTÍ ČASTĚJI - každé 2-3 dny měňte obvaz a výplň, dokud není rána zbavená zbytků nekrotické a odumřelé tkání.  Poté postupně prodlužujte dobu mezi přivázamí až na 5-7 dní, v závislosti na úrovni exsudátu.
 
5. Nezapomeňte na správnou výživu

Výživa pacienta musí být adekvátní. Takové rány spotřebovávají hodně kalorií, proto mohou být kalorické požadavky pacienta vyšší.
 
 
V případě správných postupu obrázky odpovídající jednotlivým krokům ošetření Enluxtrou museli by vypadat takto.
0001 Hluboká rána vzor aplikace 1
Celou případovou studii, odpovídající hojení hluboké rány můžete se přečíst zde.
 

 V případě nejasností můžete poslat nám email info@enluxtra.eu nebo zavolat na linku podpory 773253019. Odpovědi na většinu možných dotazů jsou uvedení v obrázkovém návodu nebo jeho rozšířené variantě, a taky v částých dotazech.