Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vaše osobní údaje chráníme.

osobní zkušenosti

 

Krytí Enluxtra na území České republiky používá se jeden rok. 

Dole nabízíme osobní zkušenosti paní primářky a paní vrchní sestry Nemocnici v Mariánských Lázních po několika měsících používání krytí Enluxtra.

image002

image0042image0032

Rozhovor s pí primářkou MUDr. Jitkou Tomešovou, Ph.D.

a vrchní sestrou Kateřinou Galiovou

 

- Převazový materiál Enluxtra využívátena Vašem oddělení již druhý měsíc. Kterým pacientům indikujete tento materiál?  K čemu se vlastně využívá?

 

MUDr. Tomešová: „Enluxtru indikujeme pacientům s různými typy chronických ran, u kterých řešíme defekty opakovaně a nikdy nedošlo k úplnému zhojení, a jsou přijímány pro recidivující zhoršení defektů. Další indikací jsou pacienti s akutní pooperační ránou, u kterých nedošlo k objektivnímu zlepšení rány při používání jiného materiálu. “

 

- V průběhu těchto dvou měsíců Enluxtru využívají již tři pacienti.

Jaký je průběh léčby ran oproti materiálu, který byl využíván dříve?

 

MUDr. Tomešová: „Naše zkušenosti jsou prozatím pozitivní. U všech pacientů vidíme objektivní zlepšení – konkrétně vyčištění spodiny defektu, zmenšení velikosti a podporu granulace.“

 

- Jak byste zhodnotila spokojenost pacientů s Enluxtrou?

 

VS Galiová: „Již od prvního převazu pacienti pociťují obrovskou úlevu. Ti pacienti, kteří leží u nás na lůžkovém oddělení následné či dlouhodobé péče, jsou více pozitivně laděni, a to nejen kvůli ustupujícím bolestem, ale i díky jednoduchému postupu při převazu – žádné zdlouhavé aplikování mastí, připravování více druhů materiálů atd. Samotné převazování je jednoduché, nebolestivé. Spokojeni jsou v neposlední řadě i s rychlostí hojení jednotlivých ran – chronické či recidivující rány se nyní hojí velmi rychle, což dává pacientům pocit jistoty a především důvěry v Enluxtru.“

 

- Jak byste zhodnotila spokojenost zdravotnického personálu při práci s Enluxtrou?

 

VS Galiová: „Zdravotnický personál byl ze začátku na pochybách. Čím jednodušší je postup převazování, tím míň tomu naše sestřičky věří – velmi rychle se to obrátilo, když zjistily, že dochází k zázrakům (směje se). Již po prvních několika převazech s Enluxtrou byly sestřičky nadšené, nejen kvůli tomu, jak rychlý převaz je, ale i kvůli pokroku v hojení, který viděly, nebo kvůli časovému odstupu mezi jednotlivými převazy, který je s jinými materiály několikanásobně kratší. O to víc nás baví pořizování fotodokumentace.“

 

- Vezmeme-li v potaz finanční a časovou stránku léčby – jak hodnotíte současný stav?

 

MUDr. Tomešová: „Co se týče finanční ekonomiky, rozdíl je samozřejmě znatelný. Nejen proto, že se rána převazuje méně často, ale i proto, že není třeba využívat masti a další léčiva, jako tomu bylo dříve. Enluxtra si vystačí sama. Co se týče času, jsou tu dvě příznivá hlediska – zdravotnický personál je zatěžován převazy méně a co je nejdůležitější – rány se hojí mnohem rychleji. “

 

- V čem vidíte největší výhodu ve využívání převazového materiálu Enluxtra?

 

MUDr. Tomešová: „Výhodami je časová i finanční úspora, to je velmi znát. Ale největší výhodou je úleva ze strany pacientů. Rány jsou méně bolestivé, rychleji se hojí, celý proces hojení navozuje pacientům jistý pocit bezpečí, důvěry a psychické pohody. A to je pro nás to nejdůležitější. “

 

- Spolupráce se společností Enluxtra je velice efektivní. Plánujete spolupracovat dlouhodobě?

 

VS Galiová: „Já velmi doufám, že je před námi dlouhá a všestranně uspokojivá spolupráce. Snažíme se motivovat nejen lékaře na oddělení k indikaci tohoto převazového materiálu, ale i lékaře na ambulancích, kam dnes a denně dochází několik desítek pacientů s chronickými ranami na které je nejvíce vhodná právě Enluxtra. Pracujeme na co největší motivaci pacientů, a to ať už pomocí rozhovorů s lékaři a sestrami, tak i pomocí nově vytvořených edukačních materiálů, které si mohou pacienti odnést domů a v klidu a pohodlí se o tomto materiálu dozvědět co nejvíce. Následně se pacienti vrací k nám na ambulanci s žádostí o poukaz na Enluxtru. Půjde-li to takhle dál, jak všichni doufáme, bude spolupráce dlouhodobá.“

 

Seznamte se s názorem lékařů které dlouhodobě používají krytí Enluxtra v praxi.

Tady jsou odpovědi na obecné dotazy, otázky o samotném krytí, o poukazu a o možnostech získat krytí Enluxtra. Nebo můžete jít rovnou k nákupu.

 

Přejeme vám pevné zdraví.